Bestyrelsen i Støtteforeningen består af:

Formand, Mogens Voigts
Næstformand, Christine Bertelsen
Kasserer, Kurt Gullits Rasmussen
Sekretær, Anders Norup
1 bestyrelsesmedlem indsat af PI-København, Gunnar Nørager


Suppleant, Nikolaj Kjærsgaard

Herudover:
Sponsorudvalg: Poul-Erik Sloth Andersen - Jesper Kim Larsen
Revisor og revisorsuppleant
Hans Jensen

Del siden