Støtteforeningen PI Københavns venner – 2023
Året der gik.

 

Støtteforeningen – PI Københavns venner er en forening med det formål, at yde støtte til Politiets Idrætsforening København, herunder idrætsafdelinger, og stationer og enkeltpersoner, der er medlem af Politiets Idrætsforening København.

 

Foreningen har igennem mange år ydet støtte til mange forskellige aktiviteter, der har været med til at fremme politisporten.

 

Igen i 2023 har Støtteforeningen ydet støtte til forskellige idrætsgrene og enkeltpersoner. I alt er der blevet ydet støtte til 16 både afdelinger og enkeltpersoner.
Mange af disse har været omtalt i Politiidræt, da mange af dem har lavet en artikel
omkring deres oplevelser til bladet.

 

Det skal dog ikke afholde mig fra at nævne en del af de aktiviteter, som Støtteforeningen
har givet støtte til.

 

PI-Gymnastik har igen i år været meget aktive. Mange af deres hold har været rundt
om i Danmark til opvisning, og det har Støtteforeningen naturligvis givet støtte til.
Derudover har de haft en af deres medlemmer med på verdensholdet, som også har
modtaget støtte.

 

Vi har haft medlemmer ude og spille padel, det nye sort inden for sporten, og her
var Støtteforeningen også klar med støtte.

 

Derudover har vi haft en del enkelt personer, som har deltaget i løb eller triathlon.
Blandt andet en, der deltog i ultra forhindringsløb i Dallas USA.

 

Sidst med ikke mindst har badmintonafdelingen været på træningslejr i september
måned, som Støtteforeningen naturligvis også valgte at støtte.

 

Alt i alt har det været et aktivt år inden for politiidrætten i PI-København. Men det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre J Så hvis du er medlem af PI-København og skal ud og dyrke idræt, så hold dig ikke tilbage med at søge om støtte fra Støtteforeningen. Ansøgningsskema kan findes på www.pi-venner.dk.

 

Her kan man ligeldes finde en indmeldingsblanket, hvis man ønsker at være medlem af foreningen. Det koster 10 kr om måneden, og et medlemskab giver et lod i den månedlige lodtrækning om lækre præmier.

 

Vi ser i Stætteforeningen frem til et aktivt 2024, hvor vi sidder klar til at yde støtte til de dygtige og aktive medlemmer af PI-København.

 

Nikolaj Kjærsgaard

Støtteforeningen PI-Københavns Venner