Hvem og hvad kan der ydes støtte til i Støtteforeningen

Del siden

Et ansøgningskema findes på PI-Københavns hjemmeside


Klik på linket:


Politiets idrætsforening, København | Støtteforeningen (pi-kbh.dk)


Klik på linket ansøg her:

Åbn ansøgningen, klik på gem som på egen computer og udfyld skemaet.


Husk at ansøge i god tid inden idrætsarrangementet.

Gem det og send ansøgningen til linket nederst på ansøgningsskemaet.

Herefter vil Støtteforeningen modtage ansøgningen og behandle den.

Besluttet det at imødekomme ansøgningen, underrettets ansøgeren med information om, at det bevilligede beløb først udbetales efter idrætsarrengementet med dokumentation for deltagelse og eventuelt indlæg og foto til bladet Politi Idræt
og Støtteforeningen