Regler for persondataloven ikrafttræden 25. maj 2018

Opdateret 3. juni 2018

Støtteforeningen PI-Københavns Venner er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du modtager meddelelser fra os eller deltager i konkurrencer.

Medlemsoplysninger:

Foreningen kan uden videre registrere sine medlemmer i et medlemsregister. Det enkelte medlem har ret til indsigt i oplysninger om sig selv.

Der må ikke ske offentliggørelse af medlemslister på foreningens hjemmeside, men foreningens egne medlemmer må godt kende medlemslisten.
Støtteforeningen medlemsregister opbevares på ekstern harddisk.

Foreningen må ikke registrere CPR-nummer på sine medlemmer, men må registrere fødselsdato, adresser og mailadresser.

Foreninger skal ikke have samtykke for at behandle nødvendige oplysninger om medlemmer.

Billeder på hjemmesiden:

Nogle billeder må offentliggøres på foreningens hjemmeside, andre må ikke.
Almindelige situationsbilleder fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke.
Det kan f.eks. være tilfældet med billeder fra en klubfest.

Hvis du har spørgsmål om ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,
bestyrelsen i Støtteforeningen – PI-Københavns Venner

Del siden