PI-københavns formand, Gunnar Nørager holdt tale for afdøde Vilhelm Georg Jensen

Mindeord over Vilhelm Georg Jensen

Opdateret 7. april 2022

Torsdag den 7. april blev PI-Københavns æresmedlem, Vilhelm Georg Jensen bisat fra Christianshavns Kirke under stor bevågenhed.
Omkring 100 pårørende, familier, venner og kolleger var mødt frem for at sige et sidste farvel.
Ceromonien foregik med taler fra præsten, sang og taler ved kisten bl.a. af PI-Københavns formand, Gunnar Nørager og Vilhelms søn Erik, og da kisten blev båret ud til rustvognen blev den eskorteret af PI-Københavns fane med 2 fanebærere. 
En værdig afsked.

Af Gunnar Nørager og Mogens Voigts, PI-København
Foto: Mogens Voigts

En stor aktiv idrætsmand er gået bort

Onsdag den 30. marts 2022 fik PI-København den meget triste meddelelse, at foreningens mangeårige medlem, Vilhelm Georg Jensen tirsdag aften efter kort tidsygdom stille var sovet ind.

Vilhelm har i en menneskealder været et utroligt aktiv for Politiets Idrætsforening – København og for Støtteforeningen PI-Københavns Venner og Dansk Politiidrætsforbund.

Vilhelms store sportsinteresse var som alle ved håndbold, og allerede kort efter sin ansættelse i politiet, var han at finde på idrætsforeningens håndholdhold som et stort aktiv, og der gik heller ikke lang tid, før han også blev medlem af håndboldafdelingens bestyrelse, hvor han var næstformand.

Vilhelm studerede også reglerne for håndbold, og det medførte, at han over tid først blev håndbolddommer i de danske turneringer, men også senere blev international dommer, hvor han som anerkendt dommer, gennem flere år dømte håndboldkampe sammen med sin makker i de fleste europæiske lande.
Vi har i idrætsforeningen hørt mange historier fra Vilhelm om hans oplevelser som international dommer, og det har helt sikkert være store oplevelser, han har haft gennem mange år.

Men at være næstformand i håndboldafdelingen var ikke nok for Vilhelm, han engagerede sig mere og mere i de administrative opgaver, og inden længe blev han opfordret til at lade sig vælge ind i PI-Københavns forretningsudvalg som næstformand, en opgave han påtog sig på fornemste vis.

Sammen med det øvrige forretningsudvalg var han med til at repræsentere PI-København ved utallige Danske, Nordiske og Europæiske politimesterskaber, og samtidig med det dømte han fortsat håndbold både til De Danske Politimesterskaber men fortsat også internationalt. Alle kendte Vilhelm for hans kærlighed til håndbold.

PI´s daværende formand, Kurt Olsen blev på et tidspunkt valgt som formand for Dansk Politiidrætsforbund, og intet var mere naturligt, end at Vilhelm skulle overtage posten som formand for Politiets Idrætsforening – København, en post han bestred fra 1982 til 1996

Det blev de forskellige rejser ikke mindre af, og han repræsenterede PI-København på fornemste vis ved alle de Danske Politimesterskaber i hele landet, ligesom han som en naturlig ting også kom til at sidde i Hovedbestyrelsen i DPIF.

Vilhelm valgte på et tidspunkt, at nu måtte der nye kræfter til som formand for PI, men hans interesse for politiidrætten stoppede ikke her.
Han fortsatte sit engagement i Støtteforeningen PI-Københavns Venner, hvor han indtil for nylig var næstformand.

For Vilhelm store indsats er han da også blevet hædret med alle de anerkendelser der findes i PI-København og Dansk Politiidrætsforbund.

Vilhelm modtog PI´s æresnål i sølv i 1977,- guldnålen i 1989, PI´s jubilæumsfad i 1993 og i 1995 blev han tildelt Dansk Politiidrætsforbunds guldnål.
I 1996 til han udnævnt til Æresmedlem af PI-København, den fornemste hæder en PI-Københavner kan få, en ære han var meget stolt af, og som var utroligt velfortjent.

PI-København – Støtteforeningen og DPIF vil med disse mindeord sige tak til Vilhelm for hans store arbejde for foreningerne.

Æret være Vilhelm Jensens minde.