Generalforsamling 2020

Opdateret 30. november 2019

Støtteforeningen - PI-Københavns Venner har planlagt generalforsamling i 2020, der bliver afholdt tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.00 på Politistationen i Valby.

Nærmere følger.

God stemning under generalforsamlingen

Opdateret 27. marts 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Støtteforeningen - PI- Københavns Venner, afholdt mandag den 11.marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Formandens beretning
4) Kassererens beretning
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af:
a. Næstformand, Vilhelm Jensen, villig til genvalg
b. Kasserer, Kurt Gullits Rasmussen, villig til genvalg
c. Sekretær, Anders Norup, villig til genvalg
d. Revisor, Poul-Erik Sloth Andersen, villig til genvalg
8) Eventuelt

Formanden bød velkommen til de 40 fremmødte medlemmer, han oplyste at det var det største medlems deltager antal i mands minde, hvilket glæde ham meget.

Punkt 1: Bestyrelsen forslog Søren D. Sørensen som dirigent ingen andre forslag Søren valgt med akklamation.
Punkt 2:  2 kompetente personer blev valgt.
Punkt 3: Velkommen til alle, det var dejligt at se så mange medlemmer bakkede op om foreningen, og deltog i Generalforsamlingen.

Jeg kan konstatere, at foreningen lever i bedste velgående og fortsat har stor opbakning fra medlemmerne. Vi et p.t. 424 medlemmer, der har tegnet ialt 564 lodder og vi har i 2018 udtrukket 186 vindere i vores månedlige trækninger.

Der er sikkert nogle her, der har vundet flere gange i 2018.

Når vi ser, at der til PI-Københavns generalforsamling i torsdags var mødt ca. 70 medlemmer op af de godt 3700 medlemmer, og vi i dag er hele 39 til vores generalforsamling med 424 medlemmer må vi nok konstatere, at vores generalforsamling må være mere populær end PI´s.

Håber vi får et par gode timer sammen.

I året 2018 har vi igen forsøgt at leve op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele støtte til PI-medlemmer, der skulle deltage i en eller anden form for idrætsbegivenhed som PI-København ikke gav støtte til.

Hvem har fået støtte

Vi har givet støtte til i alt 10 forskellige aktivitet med i alt 30.296 kr.
Vi har været i træningslejr med Badmintonafdelingen
Vi har været til maraton i Marseilles
Vi har deltaget i Nordic Race i England
Vi har været til Åbent hus i Golf
Vi har været til maraton i Berlin, halvmaraton i Las Vegas -maraton i Bangkok.
Været til Dans med gymnastikafdelingens dansehold
Været til Vinter Event med PI
Og endelig til De Danske Mesterskaber i judo, hvor vi hjemtog flere danske mesterskaber til PI-København, både individuelle samt holdmesterskabet og Støtteforeningen kan prale lidt af, at vi med vores tilskud været med til at profilere judoafdelingen og dermed PI-København på en rigtig måde.

Vi kan med god samvittighed sige, at vi fortsat her en berettigelse. Jeg ville have skrevet, at vi godt kunne tænke os, nogle flere ansøgninger fra PI-medlemmer, men jeg skal så sandelig sige, at vi allerede nu i 2019 er blevet oversvømmet med mange ansøgninger til forskellige arrangementer, og tak for det.

Vi profilerer foreningen så bredt som vi har mulighed for. Vi har naturligvis vores egen hjemmeside, men lægger også indlæg på PI-Københavns hjemmeside, ligesom vi profilerer os på PI-Københavns Facebookside.

Vi må dog nok konstatere, at aktiviteterne rent idrætsmæssigt blandt politifolk er for nedadgående. Både i politiregi, men også for medlemmerne, der dyrker en eller anden form uden for PI-København.
Hvad nedgangen skyldes kan man kun gisne om, men mon ikke den tiltagende arbejdes mængde i politiet gør, at ikke så mange som tidligere, har overskud til også at dyrke idræt på samme måde som før.
Vi kan dog glæde os over, at vi gennem årene har ydet tilskud til rigtigt mange idrætsarrangementer. Således har vi side 2010 uddelt ca. en kvart million kroner, helt præcis 241,506.

Bankospillet

Heldigvis kan vi ud over yde tilskud også gøre andet for vores medlemmer og deres pårørende, nemlig at afholde det årlige bankospil, som igen i 2018 blev en stor succes med hele 107 deltagere på Station Bellahøj.
Godt nok giver bankospillet ikke overskud, men jeg tror, at medlemmerne syntes godt om initiativet.
Forsamlingen skal her i dag give tilladelse til, om vi fortsat skal afholde det årlige bankospil.

Persondataloven

I maj måned 2018 indførtes nye regler for behandling af personfølsomme oplysninger, og vi besluttede, at fjerne vores data fra den faste computer på Idrætskontoret til fordel for 2 eksterne harddiske således, at vi kun ganske kort er på nettet, når vi opdatere vores medlemmers data, og dermed opfylder kravene.

Vi har nu også fået mailadresser på hovedparten af vores medlemmer således, at vi når vi udsender kontingentopkrævninger og indkaldelse til generalforsamlingen kan anvende disse mailadresser og dermed spare en masse frimærkepenge.

Det er efterhånden så dyrt at sende breve ud, at det er lige før, at det bedre kan betale sig, at bestyrelsen selv kører ud med brevene til de, der ikke har en mailadresse.

Med alle de mailadresser kunne vi også skære lidt ned på personaleanvendelsen, da vi i januar sendte kontingentopkrævningerne ud.

Der desværre gik der lidt "ged" i mailudsendelserne til nogen, der ikke kunne åbne det fremsendte, men det rettede Anders op på senere.
Det vil ikke ske i 2020 siger Anders. Han har en plan, så stem endelig på ham, når vi når dertil i dagsordenen.

Kontoret

Vi har jo mulighed for at benytte Idrætskontorets EDB anlæg og printer i vores arbejde, og der skal lyde en stor tak til PI-København for, at vi vederlagsfrit kan bruge kontorets faciliteter. Uden den mulighed var bestyrelsen nødt til at lave arbejdet hjemmefra, og så kan det godt være, at det kunne give nogle problemer.
Tak til Gunnar Nørager, som jo er formand for PI-København.

En anden vi også skal sige TAK til er Christine Bertelsen, som selvom hun er gået på pension og nu kører Idrætskontoret på halv tid, fortsat har tid til at varetage nogle af de opgaver, som naturligt ligger på Idrætskontoret, nemlig medlemsregistrering, tilmelding til generalforsamling og bankospil i tæt samarbejde med Anders.

Uden Stine og Anders, var vi ilde stedt, så en stor hånd til dem begge.

Bestyrelsen

Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen og alle yder, selvom vi alle er gået på pension, bortset fra formanden for PI.
Tænk jeg troede, at når man gik på pension fik man masser af tid, men det er lige modsat. Alle i bestyrelsen har mange forskellige tillidsposter mange steder, det er for vidt at komme nærmere ind på dette, men tro mig, alle er dybt engageret og det er derfor de holder sig så godt.

Udvalgene

Også vores sponsorudvalg og revisorer deltager aktivt i vores bestyrelsesmøder, så også til dem skal der lyde en stor tak for godt samarbejde, håber det fortsætter mange år endnu.

Da der ikke var nogen der ønskede ordet til formanden beretning, blev den godkendt med akklamation

Punkt 4: Kassereren, Kurt Gullits Rasmussen gennemgik  det fremlagte og revisorunderskrevne regnskab for 2018. Gennemgik de forskellige konti, indtægter og udgifter.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet der godkendt med akklamation.

Punkt 5: Kassereren forslog uændret kontingent, kr. 10.00 pr. måned, der blev vedtaget med stor akklamation.

Punkt 6:  Indkomne forslag, der var ikke indkommet forslag.

Punkt 7: Valg af:

Næstformand, Vilhelm Jensen, genvalgt med akklamation.
Kasser, Kurt Gullits Rasmussen, genvalgt med akklamation.
Sekretær, Anders Norup, genvalgt med akklamation.
Revisor, Poul-Erik Sloth Andersen, genvalgt med akklamation.

Inden vi gik over til Eventuelt, oplyste dirigenten, at generalforsamlingen skulle tage stilling til, om BANKOSPILLET også skulle afholdes i efteråret 2019.

Blev vedtaget med aftenens største akklamation.

Punkt 8: Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen, ved at konstatere, at alt var forløbet i god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl.1730.

Referat:  Vilhelm Jensen, næstformand.

Under den efterfølgende spisning blev der udtrukket 2 stk. gavekort på indgangsbilletten, til forretningen "THE TOUCH på henholdsvis kr. 500 og kr. 1000.

kr.500.-. til Jørgen Lund og kr. 1.000.-.til Jack Christensen