Hvem og hvad kan der ydes støtte til i Støtteforeningen

Opdateret den 1. marts 2018

 

Ansøgningsblanketten til Støtteforeningen PI-venner ser ud som nedenstående.

Sådan gør du:

Kopier hele indmeldelsesblanketten. Åbn et word dokument og sæt ind.

Nederst i blanketten klik på indstillinger for sæt ind og marker i bevar kildeformatering og man har nu en ansøgningsblanket.

Gem den på eget drev, udfyld den og send den som en vedhæftet fil til Idrætskontoret på nedennævnte mailadresse.

pi-kbh@politiidraet.dk

Vejledning til ansøgning
om støtte fra Støtteforeningen PI-Københavns Venner

 

For at opnå støtte skal ansøgningen være bestyrelsen i Støtteforeningen i hænde i god tid inden aktiviteten.

 

Af ansøgningen skal fremgå:

 

Hvilken sportsgren søges der tilskud til.

Hvornår finder aktiviteten sted.

Hvor mange skal deltage i aktiviteten.

Er du/I medlemmer af PI-København.

Er du/I medlemmer af Støtteforeningen. (Ikke et krav)

 

Hvilke udgifter er der i forbindelse med aktiviteten.

Hvor stor er egenbetalingen.

 

Er der ansøgt om tilskud fra PI-København. (Hvis ja, hvor stort er tilskuddet)

Er der ansøgt om tilskud fra lokal idrætsforening. (Hvis ja, hvor stort er tilskuddet)

Er der ansøgt om tilskud andre steder fra. (Hvis ja, hvor stort er tilskuddet)

 

Såfremt der tildeles støtte fra Støtteforeningen, er du indstillet på at levere en artikel med foto til POLITI IDRÆT efter aktiviteten.

 

Såfremt der tildeles støtte fra Støtteforeningen, hvortil skal pengene sendes:

Kun bankoverførsel – til:

Bank:        Registreringsnr.                       Kontonr.

 

Ansøgning om tilskud med ovenstående oplysninger sendes til:

Idrætskontoret,
H. C. Andersens Boulevard 42. 1. tv.
1553 København V

Tlf. 3521 9270

Enten pr. mail: pi-kbh@politiidraet.dk i tjenestepost eller alm. post.

 

M.v.h. Støtteforeningen