Opdateret 17. august 2020

Det er med stor beklagelse, at Støtteforeningens PI-Københavns Venners bestyrelse har truffet den beslutning, at aflyse årets bankospil.
Set i lyset af den fortsatte stigning i Corona smittede samtidig med, at Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler, at der ikke bør samles mere end 100 personer, der skal placeres med 1 meters mellemrum, giver det ikke mening at gennemføre bankospillet, både af økonomiske grunde, men i særdeleshed af hensyn til vores medlemmer, som jo for en stor dels vedkommende ikke er helt unge mere.
Støtteforeningen håber naturligvis, at vi bliver i stand til at gennemføre bankospillet i 2021.
Pas godt på Jer selv derude.