Indbydelse til bankospil 2022

Opdateret 12. september 2022

Bankospillet 2021

4 glade vindere af de fantastisk flotte købmandskurve til en værdi af kr. 750,- pr. stk.

Deltagerne er klar til bankospillet. Forventningsfulde

Der var trængsel i "baren" under pauserne

Opdateret 9. oktober 2021

Støtteforeningens årlige bankospil, der grundet Corona pandemien blev aflyst i 2020, blev i år torsdag den 7. oktober gennenført i nye lokaliteter, nemlig på tjenestestedet, Teglholmen, som rummer en rigtig stor kantine med plads til mange mennesker.

Efter grundigt forarbejde af PI-Københavns formand, Gunnar Nørager, havde vi fået lov til at afholde bankospillet derude, og om det skal gentages derude igen i 2022 er endnu ikke afgjort.
Støtteforeningen havde ikke været gode nok til at fortælle om parkeringsforholdene, så "enkelte" var ikke helt tilfredse det, men det vil vi gøre bedre næste gang.

Om det var stedet, eller om vi ikke havde været godt nok til at fortælle og invitere til bankospillet er ikke helt til at vide, men "kun" 72 deltagere kunne se frem til et par fornøjelige timer, hvor der skulle spilles om utroligt flotte præmier.
Fx. kan nævnes, at i de 4 sidste spil skulle der spilles om 4 x købmandskurve til en værdi af kr. 750,- kurvene var sponsoreret af henholdsvis FL Reklame med 3 kurve, og PI-København med 1 kurv.
Også her skal der lyde en tak til Gunnar Nørager, der både havde skaffet kurvene, indkøbt dem, og sågar lavet bundene af flotte pallebrædder.
Tak for det Gunnar.

Spillet forløb som vanligt under ledelse af formanden for Støtteforeningen og hans fantastiske bestyrelse og medhjælpere til at fordele de mange flotte gevinster.

Nogle var uheldige ikke at vinde noget, hvorimod andre var usædvanligt heldige og "skovlede" den ene gevinst efter den anden til bordet, men alle gik "formentlig" tilfredse hjem om aftenen, og lovede, at de kom igen til næste år.

Tak til bestyrelsen og hjælpere samt Gunnar og Claus Hansen, PI´s næstformand for deres engagement denne aften.