Næste bestyrelsesmøde

Opdateret 1. juli 2019

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 30. september 2019

Ansøgninger til bestyrelsen bedes fremsendes i god tid inden mødet.

Det bør tilstræbes, at ansøgninger til bestyrelsen fremsendes INDEN tilskud til det ansøgte er afviklet.


 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019

Opdateret 1. juli 2019

Referat af ordinært 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

 

Afholdt mandag den 18. juni kl. 11:00.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2019
3) Siden sidst - formanden
4) Økonomisk status
5) Medlemstal
6) Behandling af ansøgninger om tilskud
7) Nyt fra sponsorudvalget
8) Fastsættelse af dato for bankospillet
9) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
10) Gevinstudtrækning - juli – sommertrækning
11) Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Anders Norup, Kurt Gullits Rasmussen, Hans Jensen, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen, og undertegnede.

Afbud fra: Gunnar Nørager.

Ad punkt 1:Valg af dirigent: Hans Jensen valgt uden modkandidat.

Ad punkt 2: Godkendelse af sidste referat: referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad punkt 3: Siden sidst - formanden:

Formanden nævnte at undertegnede tidligere på året havde tilbudt at skrive referater fra vores bestyrelsesmøder og generalforsamling, tak for det.

Siden sidste bestyrelsesmøde for 4 mdr. siden, var der sket en del, bl.a. har vi allerede modtaget en del flere ansøgninger om tilskud. men igen fra de medlemmer, der ved, at de kan få støtte hos os.

Opkrævninger af manglende betalinger.

Anders og jeg har holdte flere møder på kontoret flere gange for at se, hvem der af en eller anden grund endnu ikke har betalt kontingent, og sendt "rykkere" ud til dem.
De som vi efter flere "rykkere" var i tvivl om, ville fortsætte som medlem har vi slettet.

Kontoret

Vanen tro arbejde Anders flittigt på kontoret med lodtrækninger, á jourføring af medlemsregisteret, indkøb og udsendelse af gevinster m.v. godt hjulpet at Stine, som altid er meget behjælpelig.
Jeg deltager da også i nogle af gevinstlodtrækningerne, men igen stor tak til både Anders og Stine.

Generalforsamlingen

Den 11. marts var hele 40 medlemmer mødt op til generalforsamlingen hvilket er rekord og formentlig betyder, at vi forsat er en velfungerende forening, som medlemmerne sætter pris på.

Vi havde fået Søren Dejgaard til at lede generalforsamlingen, og alt gik som smurt.

Formandens og kassererens beretning blev godkendt uden kommentarer. Alle der var på valg blev genvalgt.

Generalforsamlingen var så hurtigt overstået, at både dirigenten og formanden måtte fortælle vittigheder for at tiden til at gå inden spisningen.

God mad og et par fornøjelige med bestyrelsen, Sponsorudvalget og medlemmerne var med til at gøre generalforsamlingen til en god oplevelse.

Donationer fra Begravelsesforeningen

I april måned fik jeg den glædelige nyhed om, at Begravelsesforening mente, at vores arbejde var så vigtigt politiidrætten i København, at de ville donere kr. 10.000 til vores arbejde med at støtte idrætsudøverne i København.

Jeg skrev naturligvis en takkemail til formanden for Begravelsesforeningen, Henning Aasberg.

Donationen indgår naturligvis i vores drift og skal anvendes til de ansøgninger, der løbende forhåbentlig modtages i Støtteforeningen.

Ansøgninger

Ved sidste bestyrelsesmøde efterlyste jeg flere ansøgninger fra "nye" ansøgere, vi har da fået mange ansøgninger, men ikke fra ret mange nye ansøgere. Det ville jo være lidt bedre, hvis ansøgningerne blev bredt ud over nogle flere ansøgninger, men vi kan vel ikke gøre ret meget mere, end vi allerede gør med hensyn til information om Støtteforeningen.

Vi har allerede i år givet 20.000 kr. i støtte alene til Gymnastikafdelingen, og det er dem vel undt, da de repræsentere PI flot ude i det ganske land.

Formanden og Anders havde talt om, at man muligt skal opstille krav om, at man evt. kun kunne søge en gang om året. Det blev aftalt, at der skulle tales med formanden for Gymnastikafdelingen vedr. de mange ansøgninger fra gymnastikafdelingen.

Bestyrelsen vedtog også, at ansøgninger der blev sendt for sent ind til Støtteforeningen (efter deltagelsen har fundet sted), ikke skulle have tilskud.

Ved sidste møde gav vi afslag til et medlem der ikke var medlem af PI, der skulle løbe halvmaraton i Berlin. Har nu meldt sig ind, da hun ikke viste, at man skulle være medlem af PI. Har nu fået tilskud på kr. 500.00.Hun var jo netop en ny ansøger.

Så har vi givet tilsagn til et antal bowlingspillere, der skal skulle deltage i DPM i bowling i Kruså, et Biatlonstævne for hunde, cykelløbet Sjælsø Rundt og et Triathlonløb i Karrebæksminde, og givet tilsagn til Orienteringsafdelingen på kr. 3500 til stævne på Bornholm, til dækning af eventuelt underskud.

Også til åbent hus i golf gav vi et tilskud på kr. 2500, men det er netop blevet aflyst, så de penge bliver ikke udbetalt.

Ad punkt 4: Økonomisk status:

Kasseren oplyste at der p.t. er balance i foreningens kasse.

Ad punkt 5: Medlemstal:

Kasseren oplyste, at der var 421medlemmer der havde i alt 540 lodder.

Ad punkt 6):   Behandlinger af ansøgninger:

En ansøger skal deltage i Verdensmesterskabet i forhindringsløb i dagene d.11 -13, oktober i England. Der vil være deltagere fra hele verden, formodes deltager i alt ca.5000. har udgifter på ca. 6000 kr.
Der blev bevilliget kr. 1000,- i støtte til ansøgeren

Ad punkt 7): Nyt fra sponserudvalget:

Jesper og Poul-Erik vil indkøbe yderligere gavekort fra vores sponsorer, så lageret er klar til lodtrækning.

Ad punkt 8): Fastsættelse af dato for bankospillet:

Bankospillet vil blive afviklet torsdag den 10. oktober 2019 kl. 1900, på station Bellahøj.

Ad punkt 9): Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde:

Næste møde mandag den 30. september 2019 kl. 1100 på Idrætskontoret.

Ad punkt 10): Gevinstudtrækning:

Der blev foretaget lodtrækning for juli måned samt den årlige sommerudtrækning

Ad punkt 11):Eventuelt:

Der var intet under eventuelt.

Mødt afsluttet kl. 1215.

Vilhelm Jensen

næstformand.

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2019

Opdateret 25. februar 2019

 

Referat af ordinært

 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

 

Afholdt mandag den 18. februar kl. 11:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2018
3) Siden sidst - formanden
4) Økonomisk status
5) Medlemstal
6) Behandling af ansøgninger om tilskud
7) Nyt fra sponsorudvalget
8) Gennemgang af dagsorden m.v. af generalforsamlingen den 11. marts 2019  kl. 1700 på Station Bellahøj
9) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
10) Gevinstudtrækning - februar
11) Eventuelt

I mødet deltog:  Mogens Voigts, Anders Norup, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen og undertegnede

Afbud fra: Kurt Gullits Rasmussen, Gunnar Nørager

Ad PUNKT 1: Valg af dirigent:

Formanden valgt uden modkandidat.

Ad PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad PUNKT 3: Siden sidst- formanden:

Ansøgninger:
Formanden ønske ved sidste bestyrelsesmøde om, at der ville komme flere ansøgninger i det nye år, var gået i opfyldelse, der var til mødet kommet syv ansøgning ind. Ønskedes dog, at det var fra flere afdelinger.

Manglende indlæg fra modtagere af tilskud:

Formanden oplyste, at han manglede indlæg til Støtteforeningens hjemmeside, fra modtagere af tilskud til diverse arrangementer.
Følger op på det.

Idrætskontoret:

Stine gør fortsat et stort arbejde for Støtteforeningen. Ligesom Anders N er en uundværlig hånd med forskelligt arbejde for Støtteforeningen.

Udsendelser af opkrævninger for 2019:

Dette var sket ved at, to mand havde opdateret og udsendt opkrævninger via mails, mens to havde sørget for, at dem med post blev pakket og frankeret.

Ad PUNKT 4: økonomisk status.:

I Kurt Gullits fravær, (sygdom) oplyste formanden, at foreningen har en sund og solid økonomi.

Ad PUNKT 5: Medlemstal:

Anders oplyste at der p.t. er 424 medlemmer med i alt 564 lodder.

Ad PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:

Gymnastik hold PI Urban til Gymnastik opvisning i Ollerup , den 2. februar, bestyrelsen besluttede et tilskud på 1.000.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger til opvisning i Ollerup 2. februar, bestyrelsen besluttede et tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen PI. dansehold til opvisning i Ollerup den 2. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen PI Dansehold til opvisning på Vejstrup Efterskole den 22. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger til opvisning i Vejstrup gym- og danse event den 22. februar samt Dejbjerglund stævnet den 23. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 3.500.00 kr.

Gynmastikafdelingens hold PI-piger søger om tilskud til deltagelse i stævne i Dejbjerglund den 23. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.000.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger søger om tilskud til opvisninger i Sorø Gymnastikefterskole og Dejbjerglund Efterskole i dagene 22 - 24 februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 5.000.00 kr.

Ansøgning om tilskud til deltagelse i Berlin Halvmaraton afvist, da ansøgere ikke er medlem af PI-København.


ad Punkt 7: nyt fra sponsorudvalget:
Beholdningen af div,.  gavekort m.m. OK, intet endeligt om Hercegovina, om nyt sted samt hvornår åbner.

ad PUNKT 8: Genemmegang af dagsorden m.v. af generalforsamlingen den 11. marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj:
Alt var i orden med lokaler samt bespisning.

ad punkt 9: Fastsættelse af næstebestyrelsesmøde:
mødet fastlagt til den 18. juni 2019.

ad PUNKT 10: Gevinstudtrækning:

Februar - trukket.

ad Punkt 11: Eventuelt:

Intet under punktet. 

Vilhelm Jensen, næstformand


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2018

Opdateret 2 december 2018

DAGSORDEN:

1)  Valg af dirigent

2)  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2018

3)  Siden sidst – formanden

4)  Økonomisk status

5)  Medlemstal

6)  Behandling af ansøgninger om tilskud

7)  Nyt fra sponsorudvalget

8)  Gennemgang af det afviklede bankospil, bl.a. regnskab og priser

9)  Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

10)   Fastsættelse af ordinær generalforsamling

11)   Arbejdsfordeling vedrørende udsendelse af girokort 2019

12)   Gevinstudtrækning – december og juletrækning.

13)   Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Vilhelm Jensen, Kurt Gullits Rasmussen, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen og undertegnede

Afbud fra: Gunnar Nørager, Hans Jensen

AD PUNKT 1: Valg af dirigent:

Formanden valgt uden modkandidat.

AD PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

AD PUNKT 3: Siden sidst – formanden:

Ansøgninger:

Selvom vi har promoveret vores forening på flere hjemmeside og facebook så har det ikke givet flere ansøgninger.

Vi håber at der kommer flere ansøgninger i det nye år, som vi efter vores formålsparagraf kan imødekomme.

Idrætskontoret:

Stine gør fortsat et meget stort arbejde for Støtteforeningen og vil også fortsætte med fremover. Hun hjælper bl. a. med de månedlige lodtrækninger. Formanden deltager engang imellem også med lodtrækninger m.v.

Udsendelse af opkrævninger til 2019:

Vi har efterhånden fået mailadresser på de fleste af vores civile medlemmer så kontingentopkrævninger bliver udsendt den vej.

AD PUNKT 4: Økonomisk status:

Kassereren gennemgik regnskabet og der er fortsatpenge til at yde støtte.

AD PUNKT 5: Medlemstal

Anders oplyste at medlemstallet er 419 med 569 lodder.

AD PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:

Ingen der lå inden for foreningens formålsparagraf.

AD PUNKT 7: Nyt fra sponsorudvalget:

Jesper Larsen meddelte at han har talt med Maria fra Hercegovina. Hun meddelte at man i øjeblikket ligger i forhandling om nye lokaler. Det er aftalt, at vores beholdning af gavekort kan anvendes i den nye restaurant. Hvis det ikke lykkes med nye lokaler vil vi få pengene tilbage.

Poul-Erik Sloth har flere gange forsøgt at få nye gavekort fra restaurant ”OSTERIA”. Prøver igen.

AD PUNKT 8: Gennemgang af det afviklede bankospil.:

Bankospillet blev afviklet fint og uden problemer. Omsætningen i baren blev på 2.200,- kr. mod sidste år. 1.500,- kr.

Kassereren meddelte at bankospillet gav et underskud på 1.223,- kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende.

AD PUNKT 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde:

Mandag den 18. februar 2019 kl. 1100 på Idrætskontoret.

PUNKT 10: Fastsættelse af ordinær generalforsamling:

Mandag den 11. marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj.

Gunnar Nørager har reserveret lokale.

AD PUNKT 11: Arbejdsfordeling vedrørende udsendelse af girokort 2019:

Girokort udsendes mandag den 14. januar.

Kl. 10:00 møder Kurt Gullits, Vilhelm Jensen, Mogens Voigts og Anders Norup

AD PUNKT 12: Gevinstudtrækning:

December og ekstra juletrækning trukket.

AD PUNKT 13: Eventuelt.

Intet under punktet.

Anders Norup
sekretær


 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2018

Opdateret 12. september 2018

Afholdt mandag den 10. september 2018 kl. 11:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:

1)  Valg af dirigent

2)  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2018

3)  Siden sidst – formanden

4)  Økonomisk status

5)  Medlemstal

6)  Behandling af ansøgninger om tilskud

7)  Nyt fra sponsorudvalget

8)  Gennemgang af det kommende bankospil

9)  Huskeliste – banko

10)   Gevinstoversigt – banko

11)   Arbejdsfordeling

12)    Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

13)   Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

14)   Gevinstudtrækning – september trækning.

15)   Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Kurt Gullits Rasmussen, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen og undertegnede.

Afbud fra: Gunnar Nørager, Hans Jensen og Vilhelm Jensen.

AD PUNKT 1: Valg af dirigent:

Formanden valgt uden modkandidat.

AD PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

AD PUNKT 3: Siden sidst – formanden:

Ansøgninger:

Vores opslag på PI-Københavns Facebookside for at promovere foreningen ligger der stadig, og har gjort det siden 15. marts 2018 med en begrænset effekt.

Der er nu 845 der har set opslaget, mange har liket det og det er delt 2 gange, men alligevel har det ikke medført ret mange flere ansøgninger. Dem vi fortsat får er nogle, der kender systemet i forvejen og det er jo ikke optimalt.

Senest har vi i sidste nummer af Politi Idræt haft en helside i blade om Støtteforeningen, men heller ikke dette tiltag har tilsyneladende betydet flere ansøgninger.

Informationer om Støtteforeningen ligger også på PI-Københavns hjemmeside.

Problemet om de få ansøgninger drøftet og der var enighed om, at der ikke er meget mere vi kan gøre for at promovere foreningen.

Nye ideer modtages.

Idrætskontoret:

Stine er ikke længere ansat i Københavns Politi og gået på nedsat tid, hvilket også betyder at hun har meget travlt.

Hun gav udtryk for at hun forsat også vil tage hånd om de meddelelser m.v. der vedrører Støtteforeningen.

Vi har i indbydelsen til bankospillet anført, at tilmelding foretages via mail. Det samme vil vi gøre til generalforsamlingen til næste år.

Gevinstudtrækning:

Anders og Stine foretager gevinstudtrækningerne, og formanden deltager en gang imellem.

AD PUNKT 4: Økonomisk status:

Kassereren omdelte regnskab, som det ser ud pr. 1. september. Der er fortsat et lille fald i indtægterne, men der er stadig penge til at yde støtte.

AD PUNKT 5:

Anders oplyste at medlemstallet er 420 med 561 lodder.

AD PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:

Michael Christensen har ansøgt om støtte til deltagelse i ”Toughest” og ”Nordic Race” den 19. – 21. oktober i England. Bestyrelsen besluttede at et tilskud på 1.000,- kr.

Morten Winther har ansøgt om støtte til deltagelse i Berlin Maraton den 16. september 2018. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 500,- kr. pr. PI-København medlem.

AD PUNKT 7: Nyt fra sponsorudvalget:

Jesper Larsen meddelte at han har bestilt 15 stk. gavekort til Restaurant Kreta på Jyllingevej. Anders afhenter.

Har forgæves prøvet at få kontakt til Maria i Hercegovina. Ifølge hjemmesiden er restauranten lukket og der ledes efter ny lokaler. Jesper fortsætter med at prøve.

Anders tager kontakt til vinder af Hercegovina gavekort og sørger for at de få et til ”Kreta” i stedet.

Poul-Erik Sloth prøver at skaffe nyt sponsorat til en restaurant i Allegade.

Poul-Erik bestiller og nye gavekort til restaurant ”OSTERIA”

AD PUNKT 8: Gennemgang af det kommende bankospil.:

De forskellige lister gennemgået og rettet til.

AD PUNKT 9: Huskeliste - banko:

Der er ændret i ved indkøb af kaffe.

PUNKT 10: Gevinstoversigt - banko:

Ingen ændring.

AD PUNKT 11: Arbejdsfordeling – banko.

Ændring i priser for øl og vand. Vi kan anvende PI-Københavns Mobil-Pay.

AD PUNKT 12: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen mødes igen til bankospillet den 11. oktober og eventuelle ansøgninger m.v. kan behandles før bankospillet.

AD PUNKT 13: Fastsættelse af dato for kommende bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes mandag den 26. november kl. 1100 på Idrætskontoret.

AD PUNKT 14: Gevinstudtrækning:

September måned trukket

AD PUNKT 15: Eventuelt.

Intet under punktet.

Anders Norup

sekretær