Bestyrelsen i Støtteforeningen består af:

Formand,
Næstformand,
Kasserer,
Sekretær,
1 bestyrelsesmedlem indsat af PI-København

Herudover:
Sponsorudvalg
Revisor og revisorsuppleant