Det er med stor beklagelse, at Støtteforeningens PI-Københavns Venners bestyrelse har truffet den beslutning, at aflyse årets bankospil.
Set i lyse af den fortsatte stigning i Corona smittede samtidig med, at Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler, at der ikke bør samles mere end 100 personer, der skal placeres med 1 meters mellemrum, giver det ikke mening at gennemføre bankospillet, både af økonomiske grunde, men i særdeleshed af hensyn til vores medlemmer, som jo for en stor dels vedkommende ikke er helt unge mere.
Støtteforeningen håber naturligvis, at vi bliver i stand til at gennemføre bankospillet i 2021.
Pas godt på Jer selv derude.

Seneste opdatering den 19. november 2020

Alle nyheder vil altid være at finde på siden seneste nyheder.


Støtteforeningens formål:

Støtteforeningen - PI-Københavns Venner er stiftet den 18. marts 1991 med det formål, at yde økonomisk støtte til Politiets Idrætsforening - København, herunder afdelinger, stationer og enkeltpersoner.

Alle, der ønsker at støtte politiidrætten i PI-København, kan optages som medlem, hvilket kan ske på e-mail:

pi-kbh@politiidraet.dk

Støtteforeningen har pr. 17. februar 2020 - 420 medlemmer, der har tegnet 557 medlemslodder, og der er plads til mange flere til gavn for politiidrætten.

Det månedlige kontingent er på kr. 10,- pr. lod. 

Har du spørgsmål til hjemmesiden?

Skriv til:
Webmaster@pi-venner.dk